=

สวนขวา (15)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นสวนตกแต่งในพระบรมหาราชวังกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสวนรูปแบบศิลปะจีน สิ่งตกแต่งสวนมีทั้งอาคารทรงเก๋ง ตุ๊กตาหินจีน โดยของตกแต่งสวนขวาเมืองโบราณได้ผาติกรรมมาจากวัดไผ่เงินโชตนาราม เขตยานนาวา กรุงเทพ อันเป็นชิ้นส่วนที่ถูกรื้อมาจากสวนขวาในพระบรมหาราชวัง

สถานที่ตั้ง สวนขวา (15)

เป็นสวนตกแต่งในพระบรมหาราชวังกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสวนรูปแบบศิลปะจีน สิ่งตกแต่งสวนมีทั้งอาคารทรงเก๋ง ตุ๊กตาหินจีน โดยของตกแต่งสวนขวาเมืองโบราณได้ผาติกรรมมาจากวัดไผ่เงินโชตนาราม เขตยานนาวา กรุงเทพ อันเป็นชิ้นส่วนที่ถูกรื้อมาจากสวนขวาในพระบรมหาราชวัง

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง