=

ท้องพระโรงกรุงบุรี (16)

Share

Copied
  • ข้อมูล
อาคารหลังนี้ถ่ายแบบจากท้องพระโรงในเขตพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นที่ว่าราชการแผ่นดินและที่ประทับ ภายในมีภาพจิตรกรรมประวัติศาสตร์ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเรื่องราวการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมหาราช

สถานที่ตั้ง ท้องพระโรงกรุงบุรี (16)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง