=

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (23)

กรุงเทพฯ

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหาปราสาทประจำกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอาศัยแบบอย่างจากพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สถานที่ตั้ง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (23)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง