=

พระพุทธรูปทวารวดี (17)

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระพุทธรูปทวารวดี นั่งห้อยพระบาทสร้างขึ้นเลียนแบบพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีที่ค้นพบในเมืองนครปฐม เป็นปางแสดงวิตรรกะมุธทรา หรือ ปางแสดงธรรม

สถานที่ตั้ง พระพุทธรูปทวารวดี (17)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง