=

เรือสำเภาไทย (113)

Share

Copied
  • ข้อมูล
การใช้เรือสำเภาในสยามแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ค่อยๆหมดความนิยม เนื่องจากมีเรือกลไฟที่ทันสมัยกว่ามาแทนที่ เรือสำเภาที่เมืองโบราณนี้ ได้ขอซื้อมาจากเรือสำเภาเก่าที่จาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แล้วนำมาดัดแปลงให้คงทนถาวรแต่ยังคงรูปลักษณ์ของเรือสำเภาโบราณไว้ครบถ้วน

สถานที่ตั้ง เรือสำเภาไทย (113)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง