=

พระธาตุยาคู (76)

กาฬสินธุ์

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระธาตุในเขตโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อันเป็นร่องรอยของชุมชนโบราณที่นับถือพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมแบบทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 รูปแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยมตัวเรือนธาตุมีลักษณะเป็นเต้าคล้ายกับหม้อน้ำ

สถานที่ตั้ง พระธาตุยาคู (76)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง