=

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม (11)

เพชรบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากจังหวัดเพชรบุรี แต่เดิมถูกสร้างไว้เป็นตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ ได้ทรงรื้อมาถวายสมเด็จเจ้าแตงโมที่เมืองเพชรบุรี นับเป็นพระตำหนักเครื่องไม้สมัยอยุธยาเพียงหลังเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม (11)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง