=

ตลาดบกหรือตลาดโบราณ (10)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นให้เห็นรูปแบบและภาพรวมของสังคมย่านตลาดในอดีต ทั้งลักษณะแผนผังและอาคารบ้านเรือน เป็นที่ปะทะสังสรรค์ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒธรรม เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทต่างๆของผู้คนในสมัยนั้น

สถานที่ตั้ง ตลาดบกหรือตลาดโบราณ (10)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง