=

ศาลหลักเมือง (99)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงคติความเชื่อที่มีมาแต่เดิมในสังคมไทย เรื่องการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภูมิสถานที่ตนอยู่มาสถิตย์เป็นหลักชัย เวลาสร้างบ้านแปงเมือง เพื่อปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข อันเป็นความเชื่อซึ่งมีสืบมาอยู่ทุกสมัย

สถานที่ตั้ง ศาลหลักเมือง (99)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง