=

พระนอนอมราวดี (73)

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระนอนอมราวดี เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์แสดงศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ซึ่งส่งอิทธิพลทางให้กับรูปแบบพระพุทธรูปในยุคแรกของไทย ลักษณะเด่นคือ การตกแต่งจีวรเป็นริ้วคลายผ้าเปียกน้ำแนบเนื้อ เมืองโบราณสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงต้นทางแห่งอิทธิพลทางศิลปะที่เข้ามาในประเทศไทย

สถานที่ตั้ง พระนอนอมราวดี (73)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง