=

ปราสาทพระวิหาร (72)

ศรีสะเกษ

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ซึ่งแต่เดิมปราสาทหลังนี้เคยอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษของไทย ปราสาทแห่งนี้เป็นศาสนบรรพตบนเทือกเขาพนมดงเร็ก สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

สถานที่ตั้ง ปราสาทพระวิหาร (72)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง