=

ปราสาทหินหนองกู่ (78)

ร้อยเอ็ด

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดร้อยเอ็ด วัสดุหลักคือศิลาแลงตกแต่งบางส่วนด้วยศิลาทราย เป็นโบราณสถานที่แสดงถึงการรับวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณของชุมชนท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรูปแบบธรรมศาลา ตามพระโองการแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

สถานที่ตั้ง ปราสาทหินหนองกู่ (78)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง