=

ประติมากรรมตอนกวนเกษียรสมุทร (89)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นประติมากรรมกลางน้ำเล่าเรื่องจากคัมภีร์วิษณุปุราณะของศาสนาฮินดู เป็นตอนที่พระวิษณุอวตารมาเป็นเต่า เรียกว่า กูรมาวตาร เพื่อช่วยเหลือในพิธีกวนน้ำอมฤต โดยเหล่าเทวดาและอสูรมาช่วยกันกวนเพื่อหวังเอาน้ำอมฤตไปดื่มให้เกิดความเป็นอมตะ

สถานที่ตั้ง ประติมากรรมตอนกวนเกษียรสมุทร (89)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง