=

ศาลาแปดเหลี่ยม (88)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นศาลาไม้ทรงโถงรูปทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางนี้ พื้นที่นี้เมืองโบราณกำหนดให้เป็นบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในสมัยโบราณมีศาลาประจำเมืองไว้เป็นที่ประกอบพิธิบุญของคนในท้องถิ่น

สถานที่ตั้ง ศาลาแปดเหลี่ยม (88)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง