=

ศาลาหน้าเมือง (2)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ตามประเพณีไทยมักนิยมสร้างศาลาไว้นอกเมือง สำหรับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาได้พักอาศัยเพื่อรอเวลาประตูเมืองเปิด เพราะประตูเมืองจะเปิดและปิดเป็นเวลาเท่านั้น เมืองโบราณได้สร้างศาลาหน้าเมืองขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย ลักษณะเป็นจั่วทรงสูง โครงสร้างใช้ไม้กลมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัย

สถานที่ตั้ง ศาลาหน้าเมือง (2)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง