=

ศาลาพรหมวิหาร (118)

(พระพุทธเจ้าองค์ดำ)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ได้รับรูปแบบจากตำหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นอาคารเครื่องไม้ทรงไทย แต่เดิมรัชกาลที่ 1 สร้างขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังให้ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพี่นางในพระองค์ เมืองโบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีบุญ

สถานที่ตั้ง ศาลาพรหมวิหาร (118)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง