=

เขาใหญ่ (120)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เขาใหญ่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแนวเขาธรรมชาติที่กั้นระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับกลุ่มวัฒนธรรมแอ่งโคราชและลุ่มแม่น้ำโขง เมืองโบราณได้สร้างเขาจำลองลูกนี้ขึ้นเป็นอนุสรณ์ถึงความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

สถานที่ตั้ง เขาใหญ่ (120)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง