=

สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย (109)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของโลก มีป่าเขาที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และพืชนานาชนิด คนไทยในอดีตมีชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติและเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้ที่หลากหลายเหล่านั้น และพร้อมที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต หนึ่งในกระบวนการเพื่อเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็คือ การนำพันธุ์ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม มาปลูกในเขตบ้านเขตเมืองให้เป็นสวนขึ้น พร้อมทั้งตั้งชื่อบรรดาต้นไม้ที่เลือกสรรเหล่านั้นอย่างไพเราะ จนมีการตั้งชื่อผู้หญิงและนางในวรรณคดี ตามชื่อดอกไม้ต้นไม้เหล่านั้น บรรดาต้นไม้ที่นำมาปลูก ณ สวนพฤกษชาติแห่งนี้ก็คือบรรดาพันธุ์ไม้ที่ได้รับการเลือกสรรและปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยที่มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยและอยุธยาแล้ว สิ่งนี้คือมรดกทางภูมิปัญญาที่สำคัญของคนไทยแต่อดีต และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยมและอารมณ์ทางสุนทรีย์ของคนไทยโบราณ

สถานที่ตั้ง สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย (109)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง