=

พระปรางค์วัดจุฬามณี (41)

พิษณุโลก

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดพิษณุโลก เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรี สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์อยุธยามาประทับที่เมืองพิษณุโลก พระองค์ทรงให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ พระปรางค์จึงถูกแต่งเติมด้วยศิลปะแบบอยุธยา

สถานที่ตั้ง พระปรางค์วัดจุฬามณี (41)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง