=

ป้อมเมืองกำแพงเพชร (44)

กำแพงเพชร

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ในคราวปรับปรุงป้อมกำแพงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพระนคร โดยกำแพงรอบพระนครมีป้อม ๒๒ ป้อม ซึ่งป้อมเพชร เป็นป้อมที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และเป็นป้อมที่ใหญ่ที่สุด

สถานที่ตั้ง ป้อมเมืองกำแพงเพชร (44)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง