=

เรือนทับขวัญ (18)

[เรือนไทยทวารวดี] นครปฐม

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจากพระตำหนักทับขวัญในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสร้างขึ้น ลักษณะเป็นเรือนไทยหมู่ ๘ หลัง สร้างด้วยไม้