=

เขาพระสุเมรุ (102)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณสร้างเขาพระสุเมรุขึ้นโดยถ่ายแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี ถ่ายทอดให้เป็นงานสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนคติเกี่ยวกับโลกและจักรวาลจากวรรณกรรมอิงพระพุทธศาสนาเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งมีอิทธพลต่อแนวคิดคนในสมัยโบราณ

สถานที่ตั้ง เขาพระสุเมรุ (102)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง