=

ปราสาทสด๊กก๊อกธม (93)

สระแก้ว

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดสระแก้ว เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา ปราสาทเป็นศิลปะเขมรโบราณอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 สร้างขึ้นเนื่องในคติแบบฮินดู ปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญคือพบจารึกรายพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ

สถานที่ตั้ง ปราสาทสด๊กก๊อกธม (93)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง