=

สะพานรุ้ง (111)

Share

Copied
  • ข้อมูล
"รุ้ง" เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม มักปรากฏขึ้นในช่วงหลังฝนตกใหม่ๆ ที่คนไทยแต่โบราณเรียกว่า รุ้งกินน้ำ เพราะสังเกตว่าถ้ามีรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นนั้นมักเป็นเวลาที่ฝนหยุดตก เมืองไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกประจำ ทำให้เกิดระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติจนกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รุ้ง ก็คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และความงดงามทางธรรมชาติของบ้านเมือง

สถานที่ตั้ง สะพานรุ้ง (111)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง