=

ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร (119)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นลักษณะของป้อมรักษาการณ์ตามกำแพงพระนคร ตัวป้อมมีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม สีขาว ได้แบบอย่างจากป้อมที่กำแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมพระสุเมรุกับป้อมมหากาฬ

สถานที่ตั้ง ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร (119)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง