=

มหาวิหารวชิรธรรม

พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล (โซนพุทธาวาส)

Share

Copied
  • ข้อมูล
  • สถานที่ตั้ง
  • อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ
มหาวิหารอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 28 พระองค์และพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตอีก 10 พระองค์ นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างปูชณียวัตถุในบริเวณรอบๆ พุทธมหาวิหารวชิรธรรม เช่น หมู่พระธาตุเจดีย์ 12 ราศี หมู่พระธาตุประจำปีเกิด เจดีย์อุปปาตะสันติ ซึ่งตามคติความเชื่อดั้งเดิมโบราณที่มีสืบต่อกันมากล่าวว่า วิญญาณเราเกิดมาจากพระธาตุประจำปีเกิด หากมีวิริยะอุตสาหะเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุอันเป็นมิ่งขวัญ เพื่อขอพรแม้เพียงสักครั้ง เมื่อสิ้นอายุขัยลง จิตดับพ้นไปจากภพภูมิปัจจุบัน วิญญาณก็จะกลับไปสถิตกับองค์พระธาตุดังเดิม นับเป็นกุศโลบายให้เกิดกุศลจิตเมื่อระลึกถึงความอิ่มเอมใจ ที่ได้ไปกราบสักการะองค์พระธาตุเจดีย์ คือ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงทำให้ดวงจิตนั้นเดินทางเข้าสู่สุคติภูมิ บริเวณภายในองค์พระธาตุยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีกริกธาตุ และดินที่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ประจำเจดีย์แต่ละองค์

พุทธศานิกชนทั้งชาวไทยเเละต่างชาติสามารถเข้าสักการะบูชาพระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา (หลวงพ่อโต) พระพุทธปาลิไลยกะ-ชินสีห์ เสาอิติปิโส และวิหารน้อยต่างๆ เพื่อให้เป็นสิริมงคลเเก่ตนได้อีกด้วย

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=16-4_HW2dvs[/embed]
มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ตั้งอยู่ในพื้นที่ FreeZone
ส่วนต่อขยายของเมืองโบราณ สมุทรปราการ
โดยที่ทุกท่านสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชม

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
(ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์)
เปิดบริการทุกวัน 9.00 - 19.00 น.
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)

บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท
- เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 175 บาท
- นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปลด 50%
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 175 บาท
- เด็ก (6-14ปี) ท่านละ 80 บาท
- นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 200 บาท
(ราคานี้รวมบริการรถรางและจักรยาน)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
- เด็ก (6-14ปี) ท่านละ 350 บาท
- นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปลด 50%
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท
- เด็ก(6-14ปี) ท่านละ 175 บาท
- นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 200 บาท
(ราคานี้รวมบริการรถรางและจักรยาน)

หมายเหตุ
บัตรคุ้มสยาม สามารถใช้บริการได้ดังนี้
จักรยาน บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน
รถรางชมเมือง (พร้อมรถกอล์ฟรับ-ส่ง จากหน้าเมืองถึงตลาดน้ำ)

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตามรอบที่กำหนดดังนี้
รอบที่ 1 10.00 -12.00 น.
รอบที่ 2 13.00 -15.00 น.
รอบที่ 3 15.00 -17.00 น.
รอบที่ 4 17.00 -19.00 น.

นั่งเรือ ให้บริการเวลา 09.00 -16.00 น.
รถรางสายรอบเมือง ให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถขึ้นรถรางได้ทุกคันตามสถานี
รถรางสายชมเมือง สามารถขึ้นได้ที่ตลาดน้ำ (ร้านริมน้ำ) ตามรอบและเวลาที่กำหนดไม่สามารถขึ้นระหว่างทางได้ หากตารางเวลาการเข้าชมมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าชม

บริการเช่ารถกอล์ฟ
- รถกอล์ฟ 4 ที่นั่ง 1 ชั่วโมงแรก 350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 200 บาท
- ราคากอล์ฟ 6 ที่นั่ง ชั่วโมงแรก 500 ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 300 บาท

เงื่อนไขในการให้บริการ
- ผู้เช่ารถกอล์ฟต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- ผู้เช่ารถกอล์ฟต้องมีใบขับขี่ในประเทศไทย หรือใบขับขี่สากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel 02-323-4094-9

กฎระเบียบในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
โปรดอย่าทำเสียงอื้ออึงทำลายความสงบภายใน
โปรดอย่าแตะต้องขีดเขียนบนสิ่งก่อสร้างในเมืองโบราณ
โปรดอย่าเด็ดดอกไม้ใบหญ้า
โปรดอย่าปีนไต่รูปปั้น และสถานที่ก่อสร้างต่างๆ
โปรดอย่าทิ้งสิ่งของสกปรก
โปรดจอดรถชิดขอบทาง
โปรดอย่าลงเล่นน้ำในบึง บ่อ คลอง และน้ำตก
โปรดอย่าจับ หรือทำอันตรายสัตว์บกและ สัตว์น้ำทุกชนิด
ห้ามนำอาวุธปืน และวัตถุระเบิดเข้าไปในพิพิธภัณฑ์
ห้ามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือก่อกองไฟในพิพิธภัณฑ์เด็ดขาด
ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
ห้ามหัดขับรถภายในเมืองโบราณ

ห้ามถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด เพื่อการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดภายในเมืองโบราณ ก่อนได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จะเชิญออกจากพื้นที่ทันที หากมีความระสงค์ที่จะถ่ายภาพกรุณาติดต่อสอบถามเป็นรายกรณีได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-323-4094-9
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 18.00 น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ เมืองโบราณ ให้คำแนะนำตามสมควร หากผู้ใดละเมิดจะถูกเชิญออก และหากเกิดความเสียหาย ผู้กระทำความเสียหายจะต้องรับผิดชอบ สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะ สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด จะต้องรับผิดชอบการกระทำของบุคคลที่ร่วมมาในคณะ

สถานที่ตั้ง มหาวิหารวชิรธรรม