=

มหาวิหารวชิรธรรม

พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล (โซนพุทธาวาส)

Share

Copied
  • ข้อมูล
  • สถานที่ตั้ง
  • อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ
มหาวิหารอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 28 พระองค์และพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตอีก 10 พระองค์ นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างปูชณียวัตถุในบริเวณรอบๆ พุทธมหาวิหารวชิรธรรม เช่น หมู่พระธาตุเจดีย์ 12 ราศี หมู่พระธาตุประจำปีเกิด เจดีย์อุปปาตะสันติ

ซึ่งตามคติความเชื่อดั้งเดิมโบราณที่มีสืบต่อกันมากล่าวว่า วิญญาณเราเกิดมาจากพระธาตุประจำปีเกิด หากมีวิริยะอุตสาหะเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุอันเป็นมิ่งขวัญ เพื่อขอพรแม้เพียงสักครั้ง เมื่อสิ้นอายุขัยลง จิตดับพ้นไปจากภพภูมิปัจจุบัน วิญญาณก็จะกลับไปสถิตกับองค์พระธาตุดังเดิม

นับเป็นกุศโลบายให้เกิดกุศลจิตเมื่อระลึกถึงความอิ่มเอมใจ ที่ได้ไปกราบสักการะองค์พระธาตุเจดีย์ คือ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงทำให้ดวงจิตนั้นเดินทางเข้าสู่สุคติภูมิ บริเวณภายในองค์พระธาตุยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีกริกธาตุ และดินที่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ประจำเจดีย์แต่ละองค์

พุทธศานิกชนทั้งชาวไทยเเละต่างชาติสามารถเข้าสักการะบูชาพระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา (หลวงพ่อโต) พระพุทธปาลิไลยกะชินสีห์แห่งอโยธยา เสาอิติปิโส และวิหารน้อยต่างๆ เพื่อให้เป็นสิริมงคลเเก่ตนได้อีกด้วย

https://youtu.be/16-4_HW2dvs
มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ตั้งอยู่พื้นที่ส่วนต่อขยายของเมืองโบราณ สมุทรปราการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ!! …บัตรรายวัน คนไทย ลดเหลือครึ่งราคา และโปรโมชั่นอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. – 31 มี.ค.64 *เฉพาะราคาบัตรคนไทย*
เปิดให้เข้าชมเฉพาะ พื้นที่ภาคใต้, ภาคกลาง และพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาลเท่านั้น ครับผม
◉ บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท (จากราคาปกติ 400บาท)
◉ บัตรเข้าชม เด็ก 100 บาท อายุ 6- 14 ปี (จากราคาปกติ 200 บาท)
◉ ฟรี!! ค่าบัตรรถยนต์ ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
◉ ฟรีบริการรถตุ๊กๆไฟฟ้า ตามรอบชม รอบละ 1 ชั่วโมง


(งดให้บริการจักรยาน และ รถราง)
** โปรโมชั่นบัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 565 บาท (บัตรรายปี) สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่จำกัดรอบ เที่ยวได้ตลอดปี 365 วัน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครเท่านั้นค๊าบ**


ข้อปฏิบัติในการเข้าชม
◉ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรบริการจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ การเข้าชมสำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
◉ นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้ง ก่อนเข้าชม


◉ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านเว้นระยะห่างในระหว่างการเข้าชม และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


เมืองโบราณให้บริการเฉพาะรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ตามรอบเวลา ดังนี้ครับ
**จุดรับ ส่ง รถตุ๊กๆไฟฟ้า จะอยู่บริเวณท้ายตลาดโบราณ ฝั่งโรงหุ่นละครเล็กนะครับ


รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 15.00 – 16.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 16.00 – 17.00 น.
รอบที่ 7 เวลา 17.00 – 17.45 น.


โทร.  0 2026 8800-9 หรือ 086-3247658ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
● ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
● เด็ก (6-14ปี) ท่านละ 350 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2026 8800-9 / 086-3247658
กฎระเบียบในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
● โปรดอย่าทำเสียงอื้ออึงทำลายความสงบภายใน
● โปรดอย่าแตะต้องขีดเขียนบนสิ่งก่อสร้างในเมืองโบราณ
● โปรดอย่าเด็ดดอกไม้ใบหญ้า
● โปรดอย่าปีนไต่รูปปั้น และสถานที่ก่อสร้างต่างๆ
● โปรดอย่าทิ้งสิ่งของสกปรก
● โปรดจอดรถชิดขอบทาง
● โปรดอย่าลงเล่นน้ำในบึง บ่อ คลอง และน้ำตก
● โปรดอย่าจับ หรือทำอันตรายสัตว์บกและ สัตว์น้ำทุกชนิด
● ห้ามนำอาวุธปืน และวัตถุระเบิดเข้าไปในพิพิธภัณฑ์
● ห้ามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือก่อกองไฟในพิพิธภัณฑ์เด็ดขาด
● ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
● ห้ามหัดขับรถภายในเมืองโบราณ

ห้ามถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด เพื่อการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดภายในเมืองโบราณ ก่อนได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จะเชิญออกจากพื้นที่ทันที หากมีความระสงค์ที่จะถ่ายภาพกรุณาติดต่อสอบถามเป็นรายกรณีได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2026 8800-9 / 086-324-7658  ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 18.00 น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ เมืองโบราณ ให้คำแนะนำตามสมควร หากผู้ใดละเมิดจะถูกเชิญออก และหากเกิดความเสียหาย ผู้กระทำความเสียหายจะต้องรับผิดชอบ สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะ สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด จะต้องรับผิดชอบการกระทำของบุคคลที่ร่วมมาในคณะ

สถานที่ตั้ง มหาวิหารวชิรธรรม

มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล พื้นที่ส่วนต่อขยายของเมืองโบราณ สมุทรปราการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.