เมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำรวจเมืองโบราณ

๐๑

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รวบรวม เพื่อ รักษา , สืบสาน เพื่อ สร้างสรรค์ , เปิดประตู เพื่อ ส่งผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจัดแสดงไว้อย่างมีชีวิตชีวาบนพื้นที่กว่า 800 ไร่

ที่เมืองโบราณ เราเป็นต้นเเบบเเนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบการจัดการอันมีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายเเละกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้คนทุกเชื้อชาติ ทุกวัย ในทุกๆ ยุคสมัย

เมืองโบราณ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเเบบยั่งยืนอันสมบูรณ์เเบบต่อไป

เรามีความตั้งใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ผ่านเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่มีความต้องการให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่าและเข้าใจถึงความเป็นมาของสังคมไทย ในส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็ได้มีการคำนึงถึงการสร้างงาน การกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ้านเมืองในอดีต ที่มีผืนป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ซึ่งอันที่จริงเเล้วนั้น พื้นที่รอบเมืองโบราณในปัจจุบันนั้นถูกรายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเขตชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เกิดสภาวะมลพิษ เช่นเดียวกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศไทย ที่สภาวะดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นมีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน เเต่ทางเราก็ได้พยายามอนุรักษณ์พื้นที่เมืองโบราณอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ได้เห็นถึงความดีงามอันควรที่จะเป็นในอดีต

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ “ความมีคุณค่า” และคุณค่าของเมืองโบราณมิได้อยู่ที่การเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อพักผ่อนสนุกสนานแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้อะไร แต่คุณค่าในสถานที่แห่งนี้นั้นจะบรรลุเป้าหมาย เมื่อผู้มาเยือนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้ก่อตั้งต้องการที่จะถ่ายทอด มองเห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันสนับสนุนให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ค้นหาสถานที่สำคัญของเมืองโบราณ

๐๒

ปฐมบทเมืองโบราณ

จากอุดมคติ
สู่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเป็นอย่างสูง มีความสนใจในความรู้ด้านศิลปะ ศาสนาและปรัชญาต่างๆ อย่างมาก และจากความสนับสนุนของภริยา คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ท่านทั้งสองได้ร่วมกันสร้างเมืองโบราณขึ้นมา โดยความตั้งใจที่มุ่งมั่นในประโยชน์ของชนรุ่นหลัง ท่านทั้งสองจึงได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินขนาดใหญ่ส่วนตัว สร้างเป็นรูปร่างแผนที่ประเทศไทย จัดให้มีการจำลองโบราณสถาน สำคัญตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ให้คนได้เที่ยว ได้เห็น ได้รู้จัก ในศิลปะ สถาปัตยกรรม อันยิ่งใหญ่ของไทยเรา ท่านทั้งสองได้ทุ่มเทพลังกายเเละพลังใจเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็น เเละได้สืบสานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

๐๓

วิทัศน์เมืองโบราณในมุมกว้าง

แผนที่
เมืองโบราณ

ลักษณะแผนผังของเมืองโบราณในเนื้อที่ 800 ไร่ ได้กำหนดให้มีความคล้ายคลึงกับลักษณะโดยรวมของแผนที่ประเทศไทย ตลอดจนตำแหน่งที่สร้างโบราณสถานที่ถ่ายแบบมาก่อสร้างและผาติกรรมมาบูรณะปฏิสังขรก็จัดวางตำแหน่งให้ตรงตามภูมิภาคต้นแบบ โดยแบ่งสัดส่วนเป็น ๔ ภูมิภาคตามลักษณะทางภูมิวัฒนธรรมของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ แล้วสร้างสถาปัตยกรรมในพื้นที่เหล่านั้นให้สอดคล้องคล้ายคลึงกับสถานที่ต้นแบบ

๐๕

ประมวณภาพ

๐๖

แผนที่ภายใน

การเดินทาง

เมืองโบราณ

296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เปิดบริการทุกวัน
เวลาเปิด-ปิด : 9.00 น.-19.00 น.

การเดินทาง
45 นาที จาก BTSสยาม - BTSเคหะฯ
บริการรถรับส่งฟรีระหว่าง BTS ช้างเอราวัณ - BTS เคหะฯ

  • BTS สายสีเขียว
  • Google Map