เมืองไร้กังวล Relaxing Travel : เที่ยวสุขใจคลายเครียด

September 17, 2021

“เที่ยวเมืองไร้กังวล”
เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดให้ทุกท่านเข้าชมได้ทุกภาค
ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เที่ยวได้ทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า – 6 โมงเย็น

◉ บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 400 บาท
◉ บัตรเข้าชม เด็ก 200 บาท (อายุ 6 – 14 ปี )

◉ โปรโมชั่นบัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 850 บาท (บัตรรายปี) สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่จำกัดรอบ เที่ยวได้ตลอดปี 365 วัน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครเท่านั้น


◉ ฟรีบริการรถตุ๊กๆไฟฟ้า ตามรอบชม รอบละ 1 ชั่วโมง
เมืองโบราณให้บริการเฉพาะรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ตามรอบเวลา ดังนี้ครับ
รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 11.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 16.00 – 17.30 น.

◉ ค่าบัตรรถยนต์ ราคา 400 บาท

ข้อปฏิบัติในการเข้าชม
◉ บริเวณจุดจำหน่ายบัตรบริการจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ การเข้าชมสำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
◉ นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้ง ก่อนเข้าชม
◉ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านเว้นระยะห่างในระหว่างการเข้าชม และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 026 8800 – 9 / Line@ : @ancientcitygroup

Share this news