กว่า ๑๐,๐๐๐ วัน ณ เมืองโบราณ กับ ๑๐๐ ปี ของผู้สร้าง

April 25, 2019

OVER 10,000 DAYS AT MUANGBORAN THE ANCIENT CITY SAMUTPRAKAN

กว่า ๑๐,๐๐๐ วัน ณ เมืองโบราณ กับ ๑๐๐ ปีของผู้สร้าง (Official Video) จัดทำขึ้นเนื่องใน “งาน 100 ปี เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร้อยเรื่องเล่าเมืองโบราณ” เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลของผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และปราสาทสัจธรรม

โทรศัพท์ 0 2323 4094 – 99

Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Share this news