การเดินทาง

เมืองโบราณ

296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  เบอร์ติดต่อ: 02-026-8800-9

การเดินทาง
45 นาที จาก BTS สยาม – BTS เคหะฯ 
BTS เคหะฯ – เมืองโบราณ