เที่ยวเมืองโบราณ ๓๖๕ วัน ๓๖๕ บาท

เงื่อนไขบัตร365วัน

  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย /บัตร 1 ใบต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นถือแทนได้
  3. สามารถเที่ยวชมเมืองโบราณได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 365 วัน (นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร)
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. บัตรออนไลน์ทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่คืนเงินในทุกกรณี กรุณาอ่านเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

760 บาท

(ราคานี้รวมรถราง และจักรยาน)