ประกาศงานวิ่ง WONDERS RUN เลื่อนจากกำหนดเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

January 25, 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง จากวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-026-8800-9 , 086-3247658

รับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ WONDERSRUN

ชมภาพบรรยากาศงานวิ่ง “ก้าวหนึ่ง ณ เมืองโบราณ” ในปีที่ผ่านมา

➊ วัตถุประสงค์การจัดงาน

เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน  Wonders Run  เที่ยวไทยได้…#วิ่งด้วยกัน…ในที่เดียว ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อร่วมสมทบทุน บริจาคมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเรื่องการดูแล เลี้ยงดู รวมถึงให้การศึกษาเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ซึ่งยังต้องการงบประมาณการสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมาก นับเป็นอีกครั้งกับหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร

เมืองโบราณ สมุทรปราการ “พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ของมวลมนุษยชาติ” สร้างขึ้นโดยคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ เมื่อพุทธศักราช 2506 แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในประเทศไทย แผนผังของเมืองโบราณได้กำหนดให้มีความคล้ายคลึงกับลักษณะโดยรวมของแผนที่ประเทศไทย ตลอดจนตำแหน่งที่สร้างโบราณสถานที่ถ่ายแบบมาก่อสร้างและผาติกรรมมาบูรณะปฏิสังขรได้จัดวางตำแหน่งให้ตรงตามภูมิภาคต้นแบบ

บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสำหรับครอบครัว และคนทุกเพศ ทุกวัย จึงอยากให้ทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ในครั้งนี้กับ  “Wonders Run  เที่ยวไทยได้…#วิ่งด้วยกัน…ในที่เดียว” กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวของเมืองโบราณ สมุทรปราการ

➋ วันที่จัดงานวิ่ง : ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ 

➌ สถานที่จัดงาน  : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

➍ ระยะทางและอัตราค่าสมัคร เปิดรับสมัคร 2,000 คน 
       ◉  วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 490 บาท (ได้รับเสื้อ + bib + เหรียญรางวัล+อาหาร)
       ◉ มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 690 บาท (ได้รับเสื้อ + bib + เหรียญรางวัล+อาหาร)

➎ รางวัลและของที่ระลึก เสื้อและเหรียญ รางวัลสำหรับผู้สมัครที่เข้าเส้นชัยทั้ง 2 ประเภท

➏ ช่องทางและขั้นตอนการรับสมัคร รับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://race.thai.run/Wondersrun 

➐ กติกาการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
◉ รับเสื้อ และ Bib ได้ในวัน 7 กุมภาพันธ์ 2564 หรือต้องการใช้บริการจัดส่ง ( มีค่าบริการท่านเพิ่ม )
◉ แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัคร เพื่อรับเสื้อและเบอร์วิ่ง(กรณีรับแทน ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเพิ่มเติม)
◉ไม่มารับตามวันและเวลา ที่กำหนด หรือไม่มีเอกสารแสดงตัวตนถือเป็นการสละสิทธิ์

➑ กำหนดการWonders Run เที่ยวไทยได้…#วิ่งด้วยกัน…ในที่เดียว 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
● เวลา 05:00 น.        เปิดรับลงทะเบียน
● เวลา 05:30 น.        อบอุ่นร่างกาย
● เวลา 05:45 น.        พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
● เวลา 05:50 น.        ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท (MINI MARATHON) ระยะทาง10.5 กม.
● เวลา 06:00 น.        ปล่อยตัวประเภทเดินเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 3 กม.
● เวลา 07:00 น.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มทยอยเข้าเส้นชัยพร้อมรับเหรียญที่ระลึก
● เวลา 08:00 น.        พิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน
● เวลา 09:00 น.        จบกิจกรรม


Share this news