โปรโมชั่นบัตรไทยพาเที่ยว 1 ฟรี 1 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562)

April 25, 2019

โปรโมชั่นบัตรไทยพาเที่ยว 1 ฟรี 1 (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562)

เงื่อนไขการใช้บัตร

(1) ซื้อบัตรเข้าชมชาวต่างชาติราคา 700 บาท(ฟรีบัตรเที่ยวชมสำหรับคนไทย 1ท่าน / 1 บัตร)

(2) โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัททัวร์ได้

(3) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

————————————————————–

สอบถามข้อมูล 02-323-4094-9        Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Share this news