ประกาศ ขยายเวลา!! …การรับสมัครผลงาน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ” SNEAK PEEK SHOT มุมลับๆ ที่ใครๆ ก็รู้ “

October 24, 2020

ขยายเวลา!! …การรับสมัครผลงาน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ” SNEAK PEEK SHOT มุมลับๆ ที่ใครๆ ก็รู้ “

➊ ส่งงานประกวดได้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
➋ ตัดสินรางวัลที่ 1, 2, 3 และ Popular Vote ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
➌ ประกาศผลทางเพจ : เมืองโบราณ สมุทรปราการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
➍ กำหนดการรับรางวัล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง พร้อมวันประกาศผลทางหน้าเพจ : เมืองโบราณ สมุทรปราการ
➎ สมัครได้ทาง Line : @ancientcitygroup

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด รับเงินสดพร้อมของที่ระลึกจากนะโม

➊ รางวัลชนะเลิศ……………………….5,000 บาท
➋ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1………3,000 บาท
➌ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2………2,000 บาท
➍ รางวัล Popular Vote…………….5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 ➊ มีความเป็นมืออาชีพ  ( Professional)
➋ มีความครบถ้วนขององค์ประกอบที่แสดงถึง “ภาพเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต” ดังนี้ เมืองโบราณ, ความสวยงาม, ความเป็นธรรมชาติ, วัฒนธรรม, มีชีวิต
➌ การตั้งชื่อชุดซีรีย์ภาพถ่าย
➍ คะแนนการนำเสนอ  (คำบรรยายชุดซีรี่ย์ภาพถ่าย)

คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ สำหรับผู้เข้าประกวด

➊  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว
➋ สงวนสิทธิ์ผู้สมัครถ่ายภาพ เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรรายปีเท่านั้น
➌ ผู้สมัครสามารถเข้าพื้นที่ถ่ายภาพในเวลาทำการของเมืองโบราณ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
➍ สมัครทาง Line@ : @ancientcitygroup
➎ ผู้เข้าสมัคร ต้องมีบัญชี Gmail
➏ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ในทาง Inbox เพจเมืองโบราณ สมุทรปราการ
➐ หลังกรอกใบสมัครจะได้รับบัตรประจำตัวในโครงการภาพถ่ายซีรีย์ชุด “เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต” เพื่อใช้สำหรับเข้าพื้นที่ระหว่างการถ่ายภาพภายในเมืองโบราณ

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

➊ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่าย โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 3 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องภายใต้หัวข้อเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่ภายในเมืองโบราณ (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)

➋ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องตั้งชื่อชุดซี่รี่ส์ภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพ ไม่เกิน 150 ตัวอักษร

 ➌  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

 ➍ ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)

 ➎ สามารถปรับแต่งสีได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

 ➏  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เองหากปรากฎว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

➐ ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด 

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัล หรือ ค่าสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการเผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์ของทางบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Share this news