เยี่ยมชมพื้นที่ Free Zone พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

December 14, 2018

เยี่ยมชมพื้นที่ Free Zone !! … สักการะพระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา (หลวงพ่อโต) สูง 8 วา (32 ศอก) สร้างขึ้นเท่าองค์จริงเป็นครั้งแรก หลังจากเสียกรุงมา 250 ปี  
.
พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เปิดให้ทุกท่านเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ไม่เสียค่าบัตรเข้าชม เนื่องจากเป็นพื้นที่ Free Zone ส่วนต่อขยายของเมืองโบราณ สมุทรปราการ 
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2323 4094 – 9
Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Share this news