เมืองโบราณ ไลท์ เฟส : โซนพื้นที่จัดแสดงแสง สี เสียง, จุดบริการต่างๆ และร้านอาหารเครื่องดื่ม

March 4, 2021

“เมืองโบราณ ไลท์ เฟส” เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ www.villageofillumination.com

ประสบการณ์ครั้งใหม่กับเทศกาลประดับไฟฤดูร้อน…ที่เมืองโบราณ ศิลปะและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า จะถูกถ่ายทอดอย่างตระการตา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของชาวสยามในอดีต จักปรากฏแก่สายตาคุณ ผ่านการแสดงแสง สี เสียง สื่อมัลติมีเดียผสม อันงดงาม…!! เติมเต็มภาพจินตนาการเมืองโบราณในมิติใหม่สุดอลังการ

สถานที่จัดแสดง : เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลา : 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น. (ประตูปิดเวลา 19.45 น.)

แผนผังการจัดแสดงโซนพื้นที่ต่างๆ และจุดบริการอาหารเครื่องดื่ม

Share this news