เมืองโบราณขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

March 23, 2020

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรี เฉพาะบริเวณ Free Zone  

ภาคใต้ ตลาดโบราณ และ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เท่านั้นครับ

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริเวณพื้นที่ Free Zone มีดังนี้ครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้


ตลาดโบราณ


พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
(เข้าชมได้บริเวณภายนอกอาคารมหาวิหารวชิรธรรม)


📞 สอบถาม 02-323-4094-9
🌐 www.MuangboranMuseum.com
Line : https://lin.ee/nP8z9tr

Share this news