“เที่ยวไทยได้…เฮง เฮง เฮง…ในที่เดียว” เที่ยวตรุษจีน เมืองโบราณ เสริมมงคลต้อนรับปีหนูทอง

January 25, 2020

ตรุษจีนเมืองโบราณ สมุทรปราการ 2563

“เที่ยวไทยได้…#เฮงเฮงเฮง…ในที่เดียว”
เสริมความเฮงรับปีหนูทอง ที่เมืองโบราณสมุทรปราการ วันที่ 25-26 มกราคม 2563
◉ ฟรีค่าบัตรรถยนต์  ◉ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าชมฟรี!

สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง เสริมมงคลความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย เฮงเฮงเฮง!


พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงเมตตาธรรม (เจ้าแม่กวนอิม)
หมายเลข 105 ในแผนที่การเที่ยวชมเมืองโบราณ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์ (เจ้าแม่กวนอิม)
หมายเลข 106 ในแผนที่การเที่ยวชมเมืองโบราณ


พระโพธิสัคว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิมปางมหัศจรรย์)
ประดิษฐาน ณ พื้นที่โซนรังสรรค์ของเมืองโบราณ บริเวณหมายเลข 105, 106

พร้อมชมการแสดงสุดอลังการ
◉ ชมการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมย
◉ สิงโตต่อตัวกายกรรมภาคพื้น
◉ สิงโตกายกรรมบนไม้ไผ่
◉ มังกรเล่นพุไฟภาคพื้น
◉ ตระการตากับมังกรโชว์ลีลาสวยงามสอบถาม 02-323-4094-9
Line : @ancientcitygroup

Share this news