เที่ยวสงกรานต์เมืองโบราณ เช้ายันค่ำ 13 – 18 เมษายนนี้ 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม

April 12, 2021

ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์เมืองโบราณ เช้ายันค่ำ 13-18 เมษายนนี้… 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม

กิจกรรมช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
● สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความป็นสิริมงคลตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวสยามในอดีต
● เที่ยวชมความงดงามทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงภูมิทัศน์อันสวยงาม ของเมืองโบราณ สมุทรปราการ ซึ่งเปิดให้เข้าชมพื้นที่ภาคใต้, ภาคกลาง และพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

กิจกรรมช่วงค่ำ “เมืองโบราณ ไลท์ เฟส” ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.
● สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความป็นสิริมงคล
● ชมงาน “เมืองโบราณ ไลท์ เฟส” เทศกาลประดับไฟฤดูร้อนในยามค่ำคืน
● ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดพิเศษ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย

มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองที่ศาลาจำหน่ายบัตรเมืองโบราณ

เมืองโบราณได้มีมาตการเที่ยวงานแบบปลอดภัย ดังนั้นขอความร่วมมือจากทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

➊ ขอความกรุณาสแกน QR Code ผ่านแอพไทยชนะ ก่อนเข้าร่วมงาน
➋ ตรวจวัดอุณหภูมิ หากท่านใดมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส *ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่ภายในงาน*
➌ ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการเข้าชม
➍ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ ณ ศาลาจำหน่ายบัตร
➎ รักษาระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวท่านอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน


Share this news