เตรียมพบกับ คอนเสิร์ต ย้อนวันวาน “เมืองโบราณ สราญรมย์”

July 28, 2020

เนื่องในโอกาสวันวันแม่แห่งชาติและวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

จัดคอนเสิร์ตย้อนวันวาน “เมืองโบราณ สราญรมย์”
ในวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมรักษาบทเพลงลูกกรุงและท่วงทำนองอันทรงคุณค่า ท่ามกลางบรรยากาศเมืองสยามในอดีต ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ร่วมถ่ายทอดบทเพลงอมตะโดยศิลปินนักร้องเพลงไทยลูกกรุงในอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, โฉมฉาย อรุณฉาน, ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ และศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่
น้องอลิศ ธนัชลักษณ์ จากรายการ THE GOLDEN SONG

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม ติดต่อ สอบถามได้ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๓ ๔๐๙๔-๙ ต่อ ๒๒๒ / ๓๑๒
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๙๖-๖๒๙๙๔๖๖

Share this news