เด็กจิ๋วชิลล์เอาท์ มาร่วมสนุกกับค่ายนะโมผู้พิชิต…จะเป็นไงไปชมกันเลย

March 2, 2020

❝ เ ที่ ย ว ไ ท ย ไ ด้ . . . ส นุ ก ด้ ว ย . . . ใ น ที่ เ ดี ย ว ❞
เด็กจิ๋วและเพื่อนๆ ในค่ายนะโมผู้พิชิต ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กจิ๋วชิลล์เอาท์ มาร่วมสนุกกับ 
❝ ค่ า ย น ะ โ ม ผู้ พิ ชิ ต ❞
ค่ายสนุกสุดสร้างสรรค์ ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการครับ

https://www.facebook.com/muangborantheancientcity/videos/658670611609997/

ขอบอกเลยว่าค่ายนะโมผู้พิชิต นี้พิเศษสุดๆ
นอกจากเพื่อนๆ จะได้ทำกิจกรรมหลักอย่าง 
◉ เล่นฐานผจญภัย  ◉ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ◉ ฐานขนมไทย ◉ ฐานงานศิลปะ

ทุกคนจะได้ ท่องเที่ยวเรียนรู้ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
บนพื้นที่สีเขียวกว่า 800 ไร่ของเมืองโบราณ อีกด้วยนะครับ
ค่ายนะโมผู้พิชิต เป็นกิจกรรม One Day Camp

โปรแกรมวันเดียวไปเช้า-เย็นกลับ
❀ สำหรับน้องๆ  อายุ 4-6 ปี
❀ สำหรับน้องๆ  อายุ 7-12 ปี

หมายเหตุ : กิจกรรมในค่าย เป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆ เท่านั้น
ไม่มีผู้ปกครองร่วมด้วยนะครับ

อ่านรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมค่ายนะโมได้ที่  

ใบสมัครค่ายนะโมผู้พิชิต

สอบถาม 02-323-4094-9

Share this news