วันมาฆบูชา 2562 เมืองโบราณเปิดเข้าฟรี 4 โมงเย็น- 3 ทุ่ม

February 13, 2019

วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เปิดให้เข้าฟรี เวลา 16.00-21.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรม ตั้งใจทำความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมืองโบราณ สมุทรปราการ จึงได้เปิดให้เข้าเที่ยวฟรี มีรถรางบริการ รับ – ส่ง ไปยังบริเวณงาน พระธาตุบังพวน เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (หากต้องการใช้พาหนะอื่นๆ มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

• พระธาตุบังพวน เวลา 16.00-20.00 น.
เวลา 17.30 น. พระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา
เวลา 18.00 น. พระสงฆ์วัดราชผาติการาม เจริญพระพุทธมนต์ บทอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)
เวลา 19.00 – 20.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบธาตุบังพวน ที่ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
• พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เวลา 16.00-21.00 น. (บริเวณพื้นที่ฟรีโซน)
สักการะหลวงพ่อโต พระศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา สูง 8 วา (32 ศอก), ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความสุขและความเจริญยั่งยืนสูงสุดของชีวิต
สอบถามเพิ่มเติม 02-323-4094-9 www.MuangboranMuseum.com หรือ Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Share this news