บัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 365 วัน 365 บาท

May 30, 2019


1 มิถุนายน 62 นี้ เตรียมพบกับแคมเปญพิเศษครับ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 365 วัน 365 บาท!!

“พิพิธภัณฑ์เอกชนช้างเอราวัณโลหะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสันติภาพและมวลมนุษยธรรม”
เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 1 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขการใช้บัตร
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย /บัตร 1 ใบต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นถือแทนได้
3. สามารถเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 365 วัน (นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร)
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
————————————–
สอบถามโทร 02-371-3135-6
www.MuangboranMuseum.com

Share this news