นะโมขอแจ้งเลื่อนงานวิ่ง เพื่อการกุศล Wonders Run เนื่องจากเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19

February 4, 2021


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
เพจก้าวหนึ่ง ณ เมืองโบราณขอแจ้งเลื่อนงานวิ่งเพื่อการกุศล
Wonders Run “เที่ยวไทยได้…วิ่งด้วยกัน…ในที่เดียว”

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะผู้จัดงาน จึงขอเลื่อนการจัดงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

เพจ ก้าวหนึ่ง ณ เมืองโบราณ หวังว่าจะได้รับความเข้าใจ
จากผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทั้งนี้ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ในความไม่สะดวก

สำหรับนักวิ่งที่ต้องการใช้บริการจัดส่งบิบและเสื้อวิ่ง( มีค่าบริการจัดส่ง) สามารถ in box หรือแจ้งผ่าน LINE:@ancientcitygroup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-341-7377 / LINE:@ancientcitygroup

Share this news