“ข้าวแช่ชาววัง” เมนูคลายร้อนช่วงเมษา …จำหน่ายเฉพาะในงานเมืองโบราณ ไลท์ เฟส” เท่านั้น

April 9, 2021

ตำนาน ข้ า ว แ ช่

การทำ ‘ข้าวแช่’ สืบเนื่องมาจากตำนานสงกรานต์ของมอญ ดังที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (จารึกไว้ในแผ่นศิลารวม ๗ แผ่น ติดไว้ที่คอสองในศาลาล้อมพระมณฑปทิศเหนือ

‘ข้าวแช่’ ไม่ใช่ตำรับอาหารไทยแท้ แต่เป็นอาหารพื้นบ้านที่ชาวมอญนิยมทำขึ้นสังเวยเทวดาในพิธีตรุษสงกรานต์ โดยประเพณีของคนมอญโบราณกล่าวไว้ว่า

ในวันสงกรานต์จะต้องทำ ‘ข้าวแช่’
ถวายพระสงฆ์ เพราะถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ถวาย ซึ่ง ‘ข้าวแช่’ หรือ’ข้าวสงกรานต์’

คนมอญเรียกว่า ‘เปิงด้าจก์’ แปลว่า ‘ข้าวน้ำ’ (เปิง หมายถึง ข้าว และ ด้าจก์ หมายถึง น้ำ)

และด้วยเหตุที่คนมอญกับคนไทย มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน
ทำให้ ‘ข้าวแช่’ ได้เข้ามาสู่สำรับอาหารไทยได้อย่างกลมกลืน.

เครดิต…เรื่องเล่าชาววัง

Share this news